Magasin Skärgårds vårnummer är här…

 

…och i den finns ett reportage om SUP paddling som jag plåtat och skrivit.
Dessutom finns en notis om Rindö kulturstig som jag tycker ni borde upptäcka i sommar!

Tidningen hittar ni överallt i skärgården!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s