Magasin Skärgårds vårnummer är här…

 

…och i den finns ett reportage om SUP paddling som jag plåtat och skrivit.
Dessutom finns en notis om Rindö kulturstig som jag tycker ni borde upptäcka i sommar!

Tidningen hittar ni överallt i skärgården!