Portfolio

Blank book cover over white background

52 små äventyr med stora upplevelser – en vägvisare till mer tid i naturen, utgiven på 52adventures förlag. Författare och fotograf.

Guideboken Vandra i Stockholms skärgård, utgiven på Calazo förlag 2020. Författare och fotograf.

Från Ö till ö till ny folksport, publicerad i Magasin Friluftsliv nr 1-2019

Vintercykling i Högbo, publicerad i Cyklopedin februari 2019

Orkidévandring, publicerad i Magasin Friluftsliv nr 2-2018

Guideboken Vandra Gästrikeleden, utgiven på Calazo förlag 2018. Författare och fotograf.

Guideboken Friluftsliv kring Uppsala, andra upplagan utgiven på Calazo förlag 2018. Redaktör samt medverkande författare och fotograf.

Guideboken Vandra i Stockholm, utgiven på Calazo förlag 2018. Medverkande författare och fotograf.

Landskamp i äventyr, publicerad i Magasin Friluftsliv nr 2-2018

E-cykel på Trollstigen, publicerad i Cyklopedin nr 1-2018

Porträtt Gitarrmakare, publicerad i Magasin Skärgård nr 1-2016

Guideboken Vandra Upplandsleden, utgiven på Calazo förlag 2015. Författare och fotograf.

På rull i järnets spår, publicerad i Utemagasinet nr 7-2015

Solskenspaddling i Smörnäs, publicerad i Magasin Friluftsliv nr 2-2015

Paddelguide, publicerad i Magasin Frilufstliv nr 2-2015

Här hittar du en länk till en digital upplaga av Friluftliv, på sida 34-39  finns min skidguide.

Skär på skärgårdsis, publicerad i Magasin Skärgård nr 2- 2014

Fler artiklar som är publicerade i Magasin Skärgård hittar du här.

Guideboken Vandra Roslagsleden, utgiven på Calazo förlag 2013. Författare och fotograf.